YOMEDIA
ZUNIA12

Hãy chứng minh giá tri của biểu thức sau không phụ thuộc giá trị của biến: \(A = (x - {y^2}).(x + {y^2}) + ({y^2} - 2).({y^2} + 2) - {x^2}\)

Hãy chứng minh giá tri của biểu thức sau không phụ thuộc giá trị của biến: \(A = (x - {y^2}).(x + {y^2}) + ({y^2} - 2).({y^2} + 2) - {x^2}\)  

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Chứng minh

  A = (x - y2).(x + y2) + (y2 - 2).(y2 + 2) - x2

  = x(x + y2) - y2(x + y2) + y2(y2 + 2) - 2(y2 + 2) - x2

  = x2 + xy2 - xy2 - y4 + y4 + 2y2 - 2y2 - 4 - x2

  =(x2 - x2) + (xy2 - xy2) + (y4 - y4) + (2y2 - 2y2) - 4

  = -4

  Vậy giá trị của biểu thức A không phụ thuộc vào giá trị của biến

    bởi hành thư 17/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF