AMBIENT
UREKA

Bài tập 49 trang 93 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 49 tr 93 sách GK Toán 8 Tập 1

Cho hình bình hành ABCD. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của CD, AB. Đường chéo BD cắt AI, CK theo thứ tự ở M và N. Chứng minh rằng:

a) AI // CK

b) DM = MN = NB

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Tứ giác ABCD có AB = CD, AD = BC nên là hình bình hành.

Tứ giác AICK có AK // IC, AK = IC nên là hình bình hành.

Do đó AI // CK

Câu b:

∆DCN có DI = IC, IM // CN.

(vì AI // CK) nên suy ra DM = MN

Chứng minh tương tự đối với ∆ABM ta có MN = NB.

Vậy DM = MN = NB

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 49 trang 93 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF