ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 49 trang 58 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 49 tr 58 sách GK Toán 8 Tập 1

Đố. Đố em tìm được một phân thức (của một biến x) mà giá trị của nó tìm được xác định với mọi giá trị của x khác các ước của 2. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Các ước của 2 là +1, -1, +2, -2.

(x + 1)(x - 1)(x + 2)(x - 2) # 0 khi x # 1, x # 2.

Vậy có thể chọn phân thức 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 49 trang 58 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Thanh Truc

  Bài 53 (Sách bài tập - trang 37)

  Đố :

  Đố em tìm được giá trị của phân thức \(\dfrac{4x^2-4x^3+x^4}{x^3-2x^2}\) bằng 

  a) -2

  b) 2

  c) 0

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Bi do
  Bài 52 (Sách bài tập - trang 37)

  Tìm điều kiện của các biến trong mỗi phân thức sau đây. Chứng minh rằng khi giá trị của phân thức xác định thì giá trị đó không phụ thuộc vào các biến x và y (nghĩa là chứng tỏ rằng có thể biến đổi phân thức đã cho thành một biểu thức không chứa x và y) :

  a) \(\dfrac{x^2-y^2}{\left(x+y\right)\left(6x-6y\right)}\)

  b) \(\dfrac{2ax-2x-3y+3ay}{4ax+6x+9y+6ay}\) (a là hằng số khác \(-\dfrac{3}{2}\))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien
  Bài 51 (Sách bài tập - trang 37)

  Tính giá trị của các biểu thức :

  a) \(\dfrac{3x^2-x}{9x^2-6x+1}\) tại \(x=-8\)

  b) \(\dfrac{x^2+3x+2}{x^3+2x^2-x-2}\) tại \(x=1000001\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  Bài 50 (Sách bài tập - trang 37)

  Đố :

  Đố em tìm được một cặp phân thức của biến x mà giá trị của phân thức này bằng 0 thì giá trị của phân thức kia không xác định và ngược lại khi giá trị của phân thức kia bằng 0 thì giá trị của phân thức này không xác định. 
  Em có thể tìm được bao nhiêu cặp phân thức như thế ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang
  Bài 49 (Sách bài tập - trang 37)

  a) Tìm một phân thức (một biến) mà giá trị của nó được xác định với mọi giá trị của biến khác các số nguyên lẻ lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10

  b) Tìm một phân thức (một biến) mà giá trị của nó được xác định với mọi giá trị của biến khác \(\pm\sqrt{2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy
  Bài 48 (Sách bài tập - trang 37)

  Có bạn nói rằng phân thức :

                      \(\dfrac{2x}{2x-2};\dfrac{1}{x^2-2x+1};\dfrac{5x^3}{\left(x-1\right)\left(x^2+1\right)}\)

  có cùng điền kiện của biến x. Điều đó đúng hay sai ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  Bài 47 (Sách bài tập - trang 36)

  Phân tích mẫu thức của các phân thức sau thành nhân tử rồi tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức xác định :

  a) \(\dfrac{5}{2x-3x^2}\)

  b) \(\dfrac{2x}{8x^3+12x^2+6x+1}\)

  c) \(\dfrac{-5x^2}{16-24x+9x^2}\)

  d) \(\dfrac{3}{x^2-4y^2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan
  Bài 46 (Sách bài tập - trang 36)

  Tìm điều kiện của biến để giá trị của phân thức xác định :

  a) \(\dfrac{5x^2-4x+2}{20}\)

  b) \(\dfrac{8}{x+2004}\)

  c) \(\dfrac{4x}{3x-7}\)

  d) \(\dfrac{x^2}{x+z}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  Bài 45 (Sách bài tập - trang 36)

  Thực hiện các phép tính sau :

  a) \(\left(\dfrac{5x+y}{x^2-5xy}+\dfrac{5x-y}{x^2+5xy}\right).\dfrac{x^2-25y^2}{x^2+y^2}\)

  b) \(\dfrac{4xy}{y^2-x^2}:\left(\dfrac{1}{x^2+2xy+y^2}-\dfrac{1}{x^2-y^2}\right)\)

  c) \(\left[\dfrac{1}{\left(2x-y\right)^2}+\dfrac{2}{4x^2-y^2}+\dfrac{1}{\left(2x+y\right)^2}\right].\dfrac{4x^2+4xy+y^2}{16x}\)

  d) \(\left(\dfrac{2}{x+2}-\dfrac{4}{x^2+4x+4}\right):\left(\dfrac{2}{x^2-4}+\dfrac{1}{2-x}\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà

  Bài 44 (Sách bài tập - trang 36)

  Biến đổi các biểu thức sau thành phân thức :

  a) \(\dfrac{1}{2}+\dfrac{x}{1-\dfrac{x}{x+2}}\)

  b) \(\dfrac{x-\dfrac{1}{x^2}}{1+\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x^2}}\)

  c) \(\dfrac{1-\dfrac{2y}{x}+\dfrac{y^2}{x^2}}{\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{y}}\)

  d) \(\dfrac{\dfrac{x}{4}-1+\dfrac{3}{4x}}{\dfrac{x}{2}-\dfrac{6}{x}+\dfrac{1}{2}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Thuc hien phép chia

  \(\begin{array}{l} a.\,\frac{{2{x^2} - 50}}{{{x^2} + 3x}}:\frac{{{x^2} + 5x}}{{{x^2} + 6x + 9}}\\ b.\frac{{{x^2}{y^2} - 9}}{{4{a^3} - a}}:\frac{{xy + 3}}{{2{a^2} + a}} \end{array}\)

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • sap sua

   Rút gọn biểu thức

  \(A = \frac{{{x^2} - {y^2} - {z^2} + 2yz}}{{{x^2} + xz - {y^2} - yz}}:\frac{{x + y - z}}{{x + y + z}}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Helo bài nay minh giai ra roi, muon so ket qua. ban nao ranh roi thi làm cho vui nhé !

   Tìm  điều kiện xác đinh

  \(A = \frac{{{x^2}}}{{{x^3} - 4x}} + \frac{6}{{3 - 3{x^2}}} + \frac{1}{{x + 2}}\)

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • hồng trang

  Tim gia tri cua x để phân thuc bang 0 

  \(\frac{{{x^2} - 1}}{{{x^3} - 1}}\)

  Đề hoi vay là thay x = 0 vô hả mấy bạn

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Choco Choco

  Tính

  bởi Choco Choco 25/07/2018

   Các bạn giải giúp mình bài này với

  \(\frac{{{x^3} + {y^3} + {z^3} - 3xyz}}{{x{y^2} + xz\left( {2y + z} \right)}}.\frac{{x\left( {{y^2} + z} \right) + y\left( {x - xy} \right)}}{{{{\left( {x - y} \right)}^2} + {{\left( {y - z} \right)}^2} + {{\left( {z - x} \right)}^2}}}\)

  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1