RANDOM

Bài tập 49 trang 58 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 49 tr 58 sách GK Toán 8 Tập 1

Đố. Đố em tìm được một phân thức (của một biến x) mà giá trị của nó tìm được xác định với mọi giá trị của x khác các ước của 2. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Các ước của 2 là +1, -1, +2, -2.

(x + 1)(x - 1)(x + 2)(x - 2) # 0 khi x # 1, x # 2.

Vậy có thể chọn phân thức 

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 49 trang 58 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • thi trang
  Bài 49 (Sách bài tập - trang 37)

  a) Tìm một phân thức (một biến) mà giá trị của nó được xác định với mọi giá trị của biến khác các số nguyên lẻ lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10

  b) Tìm một phân thức (một biến) mà giá trị của nó được xác định với mọi giá trị của biến khác \(\pm\sqrt{2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy
  Bài 48 (Sách bài tập - trang 37)

  Có bạn nói rằng phân thức :

                      \(\dfrac{2x}{2x-2};\dfrac{1}{x^2-2x+1};\dfrac{5x^3}{\left(x-1\right)\left(x^2+1\right)}\)

  có cùng điền kiện của biến x. Điều đó đúng hay sai ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  Bài 47 (Sách bài tập - trang 36)

  Phân tích mẫu thức của các phân thức sau thành nhân tử rồi tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức xác định :

  a) \(\dfrac{5}{2x-3x^2}\)

  b) \(\dfrac{2x}{8x^3+12x^2+6x+1}\)

  c) \(\dfrac{-5x^2}{16-24x+9x^2}\)

  d) \(\dfrac{3}{x^2-4y^2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan
  Bài 46 (Sách bài tập - trang 36)

  Tìm điều kiện của biến để giá trị của phân thức xác định :

  a) \(\dfrac{5x^2-4x+2}{20}\)

  b) \(\dfrac{8}{x+2004}\)

  c) \(\dfrac{4x}{3x-7}\)

  d) \(\dfrac{x^2}{x+z}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  Bài 45 (Sách bài tập - trang 36)

  Thực hiện các phép tính sau :

  a) \(\left(\dfrac{5x+y}{x^2-5xy}+\dfrac{5x-y}{x^2+5xy}\right).\dfrac{x^2-25y^2}{x^2+y^2}\)

  b) \(\dfrac{4xy}{y^2-x^2}:\left(\dfrac{1}{x^2+2xy+y^2}-\dfrac{1}{x^2-y^2}\right)\)

  c) \(\left[\dfrac{1}{\left(2x-y\right)^2}+\dfrac{2}{4x^2-y^2}+\dfrac{1}{\left(2x+y\right)^2}\right].\dfrac{4x^2+4xy+y^2}{16x}\)

  d) \(\left(\dfrac{2}{x+2}-\dfrac{4}{x^2+4x+4}\right):\left(\dfrac{2}{x^2-4}+\dfrac{1}{2-x}\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà

  Bài 44 (Sách bài tập - trang 36)

  Biến đổi các biểu thức sau thành phân thức :

  a) \(\dfrac{1}{2}+\dfrac{x}{1-\dfrac{x}{x+2}}\)

  b) \(\dfrac{x-\dfrac{1}{x^2}}{1+\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x^2}}\)

  c) \(\dfrac{1-\dfrac{2y}{x}+\dfrac{y^2}{x^2}}{\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{y}}\)

  d) \(\dfrac{\dfrac{x}{4}-1+\dfrac{3}{4x}}{\dfrac{x}{2}-\dfrac{6}{x}+\dfrac{1}{2}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Thuc hien phép chia

  \(\begin{array}{l} a.\,\frac{{2{x^2} - 50}}{{{x^2} + 3x}}:\frac{{{x^2} + 5x}}{{{x^2} + 6x + 9}}\\ b.\frac{{{x^2}{y^2} - 9}}{{4{a^3} - a}}:\frac{{xy + 3}}{{2{a^2} + a}} \end{array}\)

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • sap sua

   Rút gọn biểu thức

  \(A = \frac{{{x^2} - {y^2} - {z^2} + 2yz}}{{{x^2} + xz - {y^2} - yz}}:\frac{{x + y - z}}{{x + y + z}}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Helo bài nay minh giai ra roi, muon so ket qua. ban nao ranh roi thi làm cho vui nhé !

   Tìm  điều kiện xác đinh

  \(A = \frac{{{x^2}}}{{{x^3} - 4x}} + \frac{6}{{3 - 3{x^2}}} + \frac{1}{{x + 2}}\)

  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA