YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 47 trang 57 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 47 tr 57 sách GK Toán 8 Tập 1

Với giá trị nào của x thì giá trị của mỗi phân thức sau được xác định?

a) \(\frac{5x}{2x+4}\);

b) \(\frac{x-1}{x^{2}-1}\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Giá trị của phân thức này được xác định với điều kiện 2x + 4 # 0

⇒ 2x # -4 hay x # -2

Vậy điều kiện để phân thức  được xác định với x # -2

Câu b:

Điều kiện để phân thức xác định là x2 - 1 # 0 hay (x - 1)(x + 1) # 0.

Do đó x - 1 # 0 và x + 1 # 0 hay x # 1 và x # -1

Vậu điều kiện để phân thức  được xác định là x # 1 và x # -1 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 47 trang 57 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON