Bài tập 48 trang 58 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 48 tr 58 sách GK Toán 8 Tập 1

Cho phân thức \(\frac{x^2+4x+4}{x+2}\)

a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định?

b) Rút gọn phân thức?

c) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 1

d) Có giá trị nào của x để giá trị của phân thức bằng 0 hay không?

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Điều kiện của x để phân thức được xác định là:

x + 2 # 0 ⇒ x # -2

Câu b:

Rút gọn phân thức:   = x + 2

Câu c: 

Nếu giá trị của phân thức đã cho bằng 1 thì x + 2 = 1

Do đó x = -1. Giá trị này thoả mãn với giá trị của x.

Câu d:

Nếu giá trị của phân thức đã cho bằng 0 thì x + 2 = 0 => x = -2.

Giá trị này không thoả mãn với điều kiện của x ( x # -2). Vây không có giá trị nào của x để biểu thức đã cho có giá trị bằng 0 

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 48 trang 58 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thị Thanh

  Bài 50 (Sách bài tập - trang 37)

  Đố :

  Đố em tìm được một cặp phân thức của biến x mà giá trị của phân thức này bằng 0 thì giá trị của phân thức kia không xác định và ngược lại khi giá trị của phân thức kia bằng 0 thì giá trị của phân thức này không xác định. 
  Em có thể tìm được bao nhiêu cặp phân thức như thế ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang
  Bài 49 (Sách bài tập - trang 37)

  a) Tìm một phân thức (một biến) mà giá trị của nó được xác định với mọi giá trị của biến khác các số nguyên lẻ lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10

  b) Tìm một phân thức (một biến) mà giá trị của nó được xác định với mọi giá trị của biến khác \(\pm\sqrt{2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy
  Bài 48 (Sách bài tập - trang 37)

  Có bạn nói rằng phân thức :

                      \(\dfrac{2x}{2x-2};\dfrac{1}{x^2-2x+1};\dfrac{5x^3}{\left(x-1\right)\left(x^2+1\right)}\)

  có cùng điền kiện của biến x. Điều đó đúng hay sai ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  Bài 47 (Sách bài tập - trang 36)

  Phân tích mẫu thức của các phân thức sau thành nhân tử rồi tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức xác định :

  a) \(\dfrac{5}{2x-3x^2}\)

  b) \(\dfrac{2x}{8x^3+12x^2+6x+1}\)

  c) \(\dfrac{-5x^2}{16-24x+9x^2}\)

  d) \(\dfrac{3}{x^2-4y^2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan
  Bài 46 (Sách bài tập - trang 36)

  Tìm điều kiện của biến để giá trị của phân thức xác định :

  a) \(\dfrac{5x^2-4x+2}{20}\)

  b) \(\dfrac{8}{x+2004}\)

  c) \(\dfrac{4x}{3x-7}\)

  d) \(\dfrac{x^2}{x+z}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  Bài 45 (Sách bài tập - trang 36)

  Thực hiện các phép tính sau :

  a) \(\left(\dfrac{5x+y}{x^2-5xy}+\dfrac{5x-y}{x^2+5xy}\right).\dfrac{x^2-25y^2}{x^2+y^2}\)

  b) \(\dfrac{4xy}{y^2-x^2}:\left(\dfrac{1}{x^2+2xy+y^2}-\dfrac{1}{x^2-y^2}\right)\)

  c) \(\left[\dfrac{1}{\left(2x-y\right)^2}+\dfrac{2}{4x^2-y^2}+\dfrac{1}{\left(2x+y\right)^2}\right].\dfrac{4x^2+4xy+y^2}{16x}\)

  d) \(\left(\dfrac{2}{x+2}-\dfrac{4}{x^2+4x+4}\right):\left(\dfrac{2}{x^2-4}+\dfrac{1}{2-x}\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời