Bài tập 48 trang 58 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 48 tr 58 sách GK Toán 8 Tập 1

Cho phân thức \(\frac{x^2+4x+4}{x+2}\)

a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định?

b) Rút gọn phân thức?

c) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 1

d) Có giá trị nào của x để giá trị của phân thức bằng 0 hay không?

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Điều kiện của x để phân thức được xác định là:

x + 2 # 0 ⇒ x # -2

Câu b:

Rút gọn phân thức:   = x + 2

Câu c: 

Nếu giá trị của phân thức đã cho bằng 1 thì x + 2 = 1

Do đó x = -1. Giá trị này thoả mãn với giá trị của x.

Câu d:

Nếu giá trị của phân thức đã cho bằng 0 thì x + 2 = 0 => x = -2.

Giá trị này không thoả mãn với điều kiện của x ( x # -2). Vây không có giá trị nào của x để biểu thức đã cho có giá trị bằng 0 

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 48 trang 58 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 48 trang 58 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho biểu thức \(B = \left( {\frac{1}{{x + 2}} - \frac{{2x}}{{4 - {x^2}}} + \frac{1}{{2 + x}}} \right).\left( {\frac{2}{x} - 1} \right)\). Tìm x để \(B = \frac{1}{2}\)

  • A. x = 10
  • B. x = -10
  • C. x = -6
  • D. x = 6
 • thanh duy
  Bài 48 (Sách bài tập - trang 37)

  Có bạn nói rằng phân thức :

                      \(\dfrac{2x}{2x-2};\dfrac{1}{x^2-2x+1};\dfrac{5x^3}{\left(x-1\right)\left(x^2+1\right)}\)

  có cùng điền kiện của biến x. Điều đó đúng hay sai ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  Bài 47 (Sách bài tập - trang 36)

  Phân tích mẫu thức của các phân thức sau thành nhân tử rồi tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức xác định :

  a) \(\dfrac{5}{2x-3x^2}\)

  b) \(\dfrac{2x}{8x^3+12x^2+6x+1}\)

  c) \(\dfrac{-5x^2}{16-24x+9x^2}\)

  d) \(\dfrac{3}{x^2-4y^2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan
  Bài 46 (Sách bài tập - trang 36)

  Tìm điều kiện của biến để giá trị của phân thức xác định :

  a) \(\dfrac{5x^2-4x+2}{20}\)

  b) \(\dfrac{8}{x+2004}\)

  c) \(\dfrac{4x}{3x-7}\)

  d) \(\dfrac{x^2}{x+z}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  Bài 45 (Sách bài tập - trang 36)

  Thực hiện các phép tính sau :

  a) \(\left(\dfrac{5x+y}{x^2-5xy}+\dfrac{5x-y}{x^2+5xy}\right).\dfrac{x^2-25y^2}{x^2+y^2}\)

  b) \(\dfrac{4xy}{y^2-x^2}:\left(\dfrac{1}{x^2+2xy+y^2}-\dfrac{1}{x^2-y^2}\right)\)

  c) \(\left[\dfrac{1}{\left(2x-y\right)^2}+\dfrac{2}{4x^2-y^2}+\dfrac{1}{\left(2x+y\right)^2}\right].\dfrac{4x^2+4xy+y^2}{16x}\)

  d) \(\left(\dfrac{2}{x+2}-\dfrac{4}{x^2+4x+4}\right):\left(\dfrac{2}{x^2-4}+\dfrac{1}{2-x}\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà

  Bài 44 (Sách bài tập - trang 36)

  Biến đổi các biểu thức sau thành phân thức :

  a) \(\dfrac{1}{2}+\dfrac{x}{1-\dfrac{x}{x+2}}\)

  b) \(\dfrac{x-\dfrac{1}{x^2}}{1+\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x^2}}\)

  c) \(\dfrac{1-\dfrac{2y}{x}+\dfrac{y^2}{x^2}}{\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{y}}\)

  d) \(\dfrac{\dfrac{x}{4}-1+\dfrac{3}{4x}}{\dfrac{x}{2}-\dfrac{6}{x}+\dfrac{1}{2}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Thuc hien phép chia

  \(\begin{array}{l} a.\,\frac{{2{x^2} - 50}}{{{x^2} + 3x}}:\frac{{{x^2} + 5x}}{{{x^2} + 6x + 9}}\\ b.\frac{{{x^2}{y^2} - 9}}{{4{a^3} - a}}:\frac{{xy + 3}}{{2{a^2} + a}} \end{array}\)

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

Được đề xuất cho bạn