AMBIENT
UREKA

Bài tập 48 trang 58 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 48 tr 58 sách GK Toán 8 Tập 1

Cho phân thức \(\frac{x^2+4x+4}{x+2}\)

a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định?

b) Rút gọn phân thức?

c) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 1

d) Có giá trị nào của x để giá trị của phân thức bằng 0 hay không?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Điều kiện của x để phân thức được xác định là:

x + 2 # 0 ⇒ x # -2

Câu b:

Rút gọn phân thức:   = x + 2

Câu c: 

Nếu giá trị của phân thức đã cho bằng 1 thì x + 2 = 1

Do đó x = -1. Giá trị này thoả mãn với giá trị của x.

Câu d:

Nếu giá trị của phân thức đã cho bằng 0 thì x + 2 = 0 => x = -2.

Giá trị này không thoả mãn với điều kiện của x ( x # -2). Vây không có giá trị nào của x để biểu thức đã cho có giá trị bằng 0 

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 48 trang 58 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON