Bài tập 46 trang 57 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 46 tr 57 sách GK Toán 8 Tập 1

Biến đổi mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số:

a) \(\frac{1+\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}}\);

b) \(\frac{1-\frac{2}{x+1}}{1-\frac{x^{2}-2}{x^{2}-1}}\).

 

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

 \(\frac{1+\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}}\) 

Câu b:

 \(\frac{1-\frac{2}{x+1}}{1-\frac{x^{2}-2}{x^{2}-1}}\) \(=(1-\frac{2}{x+1}):(1-\frac{x^{2}-2}{x^{2}-1})\)

 

.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46 trang 57 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 46 trang 57 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho biểu thức \(B = \left( {\frac{1}{{x + 2}} - \frac{{2x}}{{4 - {x^2}}} + \frac{1}{{2 + x}}} \right).\left( {\frac{2}{x} - 1} \right)\). Với giá trị nào của x thì B xác định 

  • A. \(x \ne \left\{ { 0;2} \right\}\)
  • B. \(x \ne \left\{ { - 2;0;2} \right\}\)
  • C. \(x \ne \left\{ { - 2;2} \right\}\)
  • D. \(x \ne \left\{ { 0; -2} \right\}\)
 • Đặng Thùy Trang

  CHỨNG MINH 

  1. 92n + 39\vdots 40 ( n \epsilon N)

   

   

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 • can tu
  Bài 9.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 39)

  Với mỗi biểu thức sau, hãy tìm giá trị của x để giá trị tương ứng của biểu thức bằng 1:

  a) \(\dfrac{1+x^2+\dfrac{1}{x}}{2+\dfrac{1}{x}}\)

  b) \(\dfrac{1+x^2-\dfrac{4}{x+1}}{2-\dfrac{4}{x+1}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga
  Bài 9.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 39)

  Biết rằng \(Q=\dfrac{x^2-6x+9}{x^2-9}=\dfrac{\left(x-3\right)^2}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}=\dfrac{x-3}{x+3}\)

  Hãy tính giá trị của biểu thức Q. Câu trả lời nào sau đây sai ?

  (A) Giá trị của Q tại \(x=4\) là \(\dfrac{4-3}{4+3}=\dfrac{1}{7}\)

  (B) Giá trị của Q tại \(x=1\) là \(\dfrac{1-3}{1+3}=-\dfrac{1}{2}\)

  (C) Giá trị của Q tại \(x=3\) là \(\dfrac{3-3}{3+3}=0\)

  (D) Giá trị của Q tại \(x=3\) không xác định

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thiện Hải

  Bài 57 (Sách bài tập - trang 38)

  Tìm giá trị nguyên của biến x để tại đó giá trị của mỗi biểu thức sau là một số nguyên ?

  a) \(\dfrac{2}{x-3}\)

  b) \(\dfrac{3}{x+2}\)

  c) \(\dfrac{3x^3-4x^2+x-1}{x-4}\)

  d) \(\dfrac{3x^2-x+1}{3x+2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Bài 56 (Sách bài tập - trang 38)

  Với giá trị nào của x thì giá trị của mỗi biểu thức sau bằng 0 :

  a) \(\dfrac{x}{x^2-4}+\dfrac{3}{\left(x+2\right)^2}\)

  b) \(\dfrac{1}{x^2+x+1}+x-1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  Bài 55 (Sách bài tập - trang 38)

  Tìm x, biết :

  a) \(\dfrac{2x+1}{x^2-2x+1}-\dfrac{2x+3}{x^2-1}=0\)

  b) \(\dfrac{3}{x-3}-\dfrac{6x}{9-x^2}+\dfrac{x}{x+3}=0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn