ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 46 trang 57 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 46 tr 57 sách GK Toán 8 Tập 1

Biến đổi mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số:

a) \(\frac{1+\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}}\);

b) \(\frac{1-\frac{2}{x+1}}{1-\frac{x^{2}-2}{x^{2}-1}}\).

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

 \(\frac{1+\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}}\) 

Câu b:

 \(\frac{1-\frac{2}{x+1}}{1-\frac{x^{2}-2}{x^{2}-1}}\) \(=(1-\frac{2}{x+1}):(1-\frac{x^{2}-2}{x^{2}-1})\)

 

.

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46 trang 57 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1