ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 27 trang 22 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 27 tr 22 sách GK Toán 8 Tập 2

Giải các phương trình:

a) \(\frac{2x-5}{x+5}= 3\) ;

b) \(\frac{x^{2}-6}{x}=x+\frac{3}{2}\)

c) \(\frac{(x^{2}+2x)-(3x+6)}{x-3}=0\);

d) \(\frac{5}{3x+2}= 2x - 1\) 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

ĐKXĐ: x # -5

 = 3 ⇔  

                ⇔ 2x - 5 = 3x + 15

                ⇔ 2x - 3x = 5 + 20

                ⇔ x          = -20 thoả ĐKXĐ

Vậy tập hợp nghiệm S = {-20}

Câu b:

ĐKXĐ: x # 0

 \(\frac{x^{2}-6}{x}=x+\frac{3}{2}\) ⇔ \(\frac{2(x^{2}-6)}{2x}=\frac{2x^{2}+3x}{2x}\)

Suy ra: 2x2 – 12 = 2x2 + 3x ⇔ 3x = -12 ⇔ x = -4 thoả x # 0

Vậy tập hợp nghiệm S = {-4}.

Câu c:

ĐKXĐ: x # 3

 ⇔ x(x + 2) - 3(x + 2) = 0

                                    ⇔ (x - 3)(x + 2) = 0 mà x # 3

                                    ⇔ x + 2 = 0 

                                    ⇔ x = -2

Vậy tập hợp nghiệm S = {-2}

Câu d:

ĐKXĐ: x # 

 = 2x - 1 ⇔  

                       ⇔ 5 = (2x - 1)(3x + 2)

                       ⇔ 6x2 – 3x + 4x – 2 – 5 = 0

                       ⇔ 6x2 + x - 7 = 0

                       ⇔ 6x2 - 6x + 7x - 7 = 0

                       ⇔ 6x(x - 1) + 7(x - 1) = 0

                       ⇔ (6x + 7)(x - 1)        = 0

                       ⇔ x =  hoặc x = 1 thoả x # 

Vậy tập nghiệm S = {1;}. 

 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 22 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1