Bài tập 27 trang 22 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 27 tr 22 sách GK Toán 8 Tập 2

Giải các phương trình:

a) \(\frac{2x-5}{x+5}= 3\) ;

b) \(\frac{x^{2}-6}{x}=x+\frac{3}{2}\)

c) \(\frac{(x^{2}+2x)-(3x+6)}{x-3}=0\);

d) \(\frac{5}{3x+2}= 2x - 1\) 

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

ĐKXĐ: x # -5

 = 3 ⇔  

                ⇔ 2x - 5 = 3x + 15

                ⇔ 2x - 3x = 5 + 20

                ⇔ x          = -20 thoả ĐKXĐ

Vậy tập hợp nghiệm S = {-20}

Câu b:

ĐKXĐ: x # 0

 \(\frac{x^{2}-6}{x}=x+\frac{3}{2}\) ⇔ \(\frac{2(x^{2}-6)}{2x}=\frac{2x^{2}+3x}{2x}\)

Suy ra: 2x2 – 12 = 2x2 + 3x ⇔ 3x = -12 ⇔ x = -4 thoả x # 0

Vậy tập hợp nghiệm S = {-4}.

Câu c:

ĐKXĐ: x # 3

 ⇔ x(x + 2) - 3(x + 2) = 0

                                    ⇔ (x - 3)(x + 2) = 0 mà x # 3

                                    ⇔ x + 2 = 0 

                                    ⇔ x = -2

Vậy tập hợp nghiệm S = {-2}

Câu d:

ĐKXĐ: x # 

 = 2x - 1 ⇔  

                       ⇔ 5 = (2x - 1)(3x + 2)

                       ⇔ 6x2 – 3x + 4x – 2 – 5 = 0

                       ⇔ 6x2 + x - 7 = 0

                       ⇔ 6x2 - 6x + 7x - 7 = 0

                       ⇔ 6x(x - 1) + 7(x - 1) = 0

                       ⇔ (6x + 7)(x - 1)        = 0

                       ⇔ x =  hoặc x = 1 thoả x # 

Vậy tập nghiệm S = {1;}. 

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 22 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 27 trang 22 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho hai biểu thức \(A = 1 + \frac{1}{{2 + x}};B = \frac{{12}}{{{x^3} + 8}}\). Tìm x sao cho A = B

  • A. x = 0
  • B. x = 1
  • C. x = -1
  • D. Cả A và B

Được đề xuất cho bạn