YOMEDIA
NONE

Bài tập 28 trang 22 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 28 tr 22 sách GK Toán 8 Tập 2

Giải các phương trình:

a) \(\frac{2x-1}{x-1}+1=\frac{1}{x-1}\);                         b) \(\frac{5x}{2x+2}+1=-\frac{6}{x+1}\)

c)  \(x+\frac{1}{x}= x^2 +\frac{1}{x^2}\)  ;                              d) \(\frac{x+3}{x+1}+\frac{x-2}{x}=2\).

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

ĐKXĐ: x # 1

Khử mẫu ta được: 2x - 1 + x - 1 = 1 ⇔ 3x = 3 ⇔ x = 1 không thoả mãn ĐKXĐ

Vậy phương trình vô nghiệm.

Câu b:

ĐKXĐ: x # -1

Khử mẫu ta được: 5x + 2x + 2 = -12

                     ⇔  7x               = -14   

                     ⇔ x                  = -2

Vậy phương trình có nghiệm x = -2.

Câu c:

ĐKXĐ: x # 0.

Khử mẫu ta được: x3 + x = x4 + 1

                     ⇔ x4 - x3 -x + 1 = 0

                     ⇔ x3(x – 1) –(x – 1) = 0

                     ⇔ (x3 -1)(x - 1) = 0

                     ⇔ x3 -1 = 0 hoặc x - 1 = 0

1) x - 1 = 0 ⇔ x = 1

2) x3 -1 = 0 ⇔ (x - 1)(x2 + x + 1) = 0

                 ⇔ x = 1 hoặc x2 + x + 1 = 0 ⇔  =  (vô lí)

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 1.

Câu d:

ĐKXĐ: x # 0 -1.

Khử mẫu ta được x(x + 3) + (x + 1)(x - 2) = 2x(x + 1)

                    ⇔ x2 + 3x + x2 – 2x + x – 2 = 2x2 + 2x

                    ⇔ 2x2 + 2x - 2 = 2x2 + 2x

                    ⇔ 0x = 2

Phương trình 0x = 2 vô nghiệm.

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 22 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON