YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 29 trang 92 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 29 tr 92 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Cho góc nhọn xOy và một điểm O'. Hãy vẽ một góc nhọn x'Oy' có O'x' // Ox và O'y' // Oy. Hãy đo xem hai góc xOy và x'O'y' có bằng nhau hay không?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Cách vẽ:

- Từ O' vẽ O'x' //Ox.

- Từ O' Vẽ O'y' //Oy sao cho góc  là góc nhọn. 

Đo hai góc  và  ta được 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29 trang 92 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1