Bài tập 28 trang 91 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 28 tr 91 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Vẽ hai đường thẳng xx', yy' sao cho xx' // yy'.

Hướng dẫn giải chi tiết

Cách vẽ:

- Vẽ một đường thẳng tùy ý, chẳng hạn đường thẳng xx'.

- Vẽ một điểm M tùy ý nằm ngoài đường thẳng xx'.

- Vẽ qua M đường thẳng yy' sao cho yy' // xx'.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 91 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 28 trang 91 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Chọn hình vẽ không thể hiện hai đường thẳng song song 

  • A. Hình 1
  • B. Hình 2
  • C. Hình 3
  • D. Cả ba hình 
 • Việt Long
  Bài 4.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 107)

  Cho hình bs 4 (hai đường thẳng a và b song song với nhau). Cho biết số đo của mỗi góc \(\widehat{D}_1,\widehat{D}_2,\widehat{D}_3,\widehat{D}_4\) và giải thích cách tìm ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh
  Bài 4.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 107)

  Chọn trong số các từ hay cụm từ sau điền vào chỗ trống (.....) trong mỗi câu sau đây để diễn đạt đúng về hai đường thẳng song song

  có điểm chung (1)

  không trùng nhau và không cắt nhau (2)

  so le trong (3)

  đồng vị (4)

  a) Hai đường thẳng không .........thì song song

  b) Nếu hai đường thẳng a, b cắt đường thẳng c và trong các góc tạo thành có một cặp góc ..............bằng nhau thì song song

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan
  Bài 26 (Sách bài tập - tập 1 - trang 107)

  Vẽ hai đường thẳng a, b sao cho a // b. Lấy điểm M nằm ngoài hai đường thẳng a, b. Vẽ đường thẳng c đi qua M và vuông góc với a, với b

  Chú ý : Có nhiều hình vẽ khác nhau tùy theo vị trí điểm M được chọn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan
  Bài 25 (Sách bài tập - tập 1 - trang 107)

  Cho điểm C nằm ngoài đường thẳng b. Vẽ đường thẳng a đi qua C sao cho a // b.

  (Vẽ hai cách trên cùng một hình vẽ)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua
  Bài 24 (Sách bài tập - tập 1 - trang 106)

  Kiểm tra xem trong các hình 6a, b, c, các đoạn thẳng nào song song với nhau ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu
  Bài 23 (Sách bài tập - tập 1 - trang 106)

  Làm thế nào để nhận biết a // b ?

  Trong các câu trả lời sau, hãy chọn câu đúng ?

  a) Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì a // b

  b) Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì a // b

  c) Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a // b

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn