ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28 trang 91 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 28 tr 91 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Vẽ hai đường thẳng xx', yy' sao cho xx' // yy'.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Cách vẽ:

- Vẽ một đường thẳng tùy ý, chẳng hạn đường thẳng xx'.

- Vẽ một điểm M tùy ý nằm ngoài đường thẳng xx'.

- Vẽ qua M đường thẳng yy' sao cho yy' // xx'.

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 91 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1