AMBIENT
UREKA

Bài tập 28 trang 91 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 28 tr 91 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Vẽ hai đường thẳng xx', yy' sao cho xx' // yy'.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Cách vẽ:

- Vẽ một đường thẳng tùy ý, chẳng hạn đường thẳng xx'.

- Vẽ một điểm M tùy ý nằm ngoài đường thẳng xx'.

- Vẽ qua M đường thẳng yy' sao cho yy' // xx'.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 91 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON