YOMEDIA

Bài tập 29 trang 91 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 29 tr 91 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Cho góc nhọn xOy và một điểm O'. Hãy vẽ một góc nhọn x'Oy' có O'x' // Ox và O'y' // Oy. Hãy đo xem hai góc xOy và x'O'y' có bằng nhau hay không?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Cách vẽ:

- Từ O' vẽ O'x' //Ox.

- Từ O' Vẽ O'y' //Oy sao cho góc  là góc nhọn. 

Đo hai góc  và  ta được 

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29 trang 91 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA