ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 24 trang 66 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 24 tr 66 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Cho hình 25. Hãy điền số thích hợp vào chỗ trống trong các đẳng thức sau:

a) MG=...MR; GR=...MR; GR=...MG

b) NS=...NG; NS=...GS; NG=...GS

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l} a)MG = \frac{2}{3}M{\rm{R}};G{\rm{R}} = \frac{1}{3}M{\rm{R}};G{\rm{R}} = \frac{1}{2}MG\\ b)N{\rm{S}} = \frac{3}{2}NG;N{\rm{S}} = 3G{\rm{S}};NG = 2G{\rm{S}} \end{array}\)

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 66 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1