Bài tập 23 trang 66 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 23 tr 66 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Cho G là trọng tâm của tam giác DEF với đường trung tuyến DH (h. 24)

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?

 

 

 

 

 

 

 

\(\begin{array}{l} \frac{{DG}}{{DH}} = \frac{1}{2};\frac{{DG}}{{GH}} = 3\\ \frac{{GH}}{{DH}} = \frac{1}{3};\frac{{GH}}{{DG}} = \frac{2}{3} \end{array}\)

 

Hướng dẫn giải chi tiết

Khẳng định \(\frac{{GH}}{{DH}} = \frac{1}{3}\) là khẳng định đúng. Các khẳng định còn lại đều sai

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 66 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Anh

  Câu 1 : Cho ΔABC có AB<AC, vẽ trung tuyến AD. Trên tia đối DA lấy điểm E sao cho DA=DE. Chứng minh rằng :

  a)ΔABD = ΔECD

  b)EC < AC

  c)∠DAB > ∠DAC

  Câu 2 : Cho ΔABC vuông tại A, BD là phân giác của ∠B ( D ϵ AC ). Vẽ DH ⊥ BC tại H. Tia HD cắt tia BA tại E

  a)C/m : ΔBDA = ΔBDH

  b)So sánh AD và CD

  c)C/m : AB + AC > DH + BC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn