Bài tập 23 trang 66 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 23 tr 66 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Cho G là trọng tâm của tam giác DEF với đường trung tuyến DH (h. 24)

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?

 

 

 

 

 

 

 

\(\begin{array}{l} \frac{{DG}}{{DH}} = \frac{1}{2};\frac{{DG}}{{GH}} = 3\\ \frac{{GH}}{{DH}} = \frac{1}{3};\frac{{GH}}{{DG}} = \frac{2}{3} \end{array}\)

 

Hướng dẫn giải chi tiết

Khẳng định \(\frac{{GH}}{{DH}} = \frac{1}{3}\) là khẳng định đúng. Các khẳng định còn lại đều sai

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 66 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • minh dương

  B1: Cho ΔABC, 2 trung tuyến BN và CP cắt nhau tại G. CMR: \(\dfrac{GB}{BN}\)= \(\dfrac{GC}{CP}\)= \(\dfrac{2}{3}\) ( Được vẽ thêm). A B C P N G

  B2: Cho Ot là tia phân giác của góc xOy (xOy là góc nhọn). Lấy điểm M ϵ Ot, vẽ MA ⊥Ox, MB⊥Oy ( A ϵ Ox, B ϵ Oy).

  a) CM: MA = MB

  b) Tia Om cắt AB tại I. CM: Om là đường trung trực của đoạn thẳng AB

  B3: Cho ΔABC nhọn (AB < AC), đường trung tuyến AM. Trên tia đối của MA lấy điểm D sao cho MD = MA

  a) CM: ΔAMB = ΔDMC và AB // CD

  b) Gọi F là trung điểm CD, tia FM cắt AB tại K. CM: M là rung điểm KF

  c) Gọi E là trung điểm AC,tia BE cát AM tại G. CM: 3 điểm K, G, I là trung điểm của AF thẳng hàng.

  ⚠Các bạn giúp mình nha T7 mình nộp cho thầy rồi. Mình xin cảm ơn nhiều!⚠

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn