ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm GTLN của (x+y)/(x-y) biết 1 < = y < = x < = 30

Cho 1<hoac= y <hoac = x<hoac =30

 Tim gia tri lon nhat cua \(\frac{x+y}{x-y}\)

 
Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(1\le y\le x\le30\Rightarrow x+y\) nguyên dương .

  Để \(\frac{x+y}{x-y}\) đạt GTLN thì \(x-y\) là số nguyên dương nhỏ nhất và \(x+y\) đạt GTLN .

  \(\Rightarrow x-y=1\)

  \(x+y\) đạt GTLN thì x lớn nhất và y nhỏ nhất .

  \(\Rightarrow x=30;y=29\)

  \(\Rightarrow\frac{x+y}{x-y}=\frac{59}{1}=59\)

   

    bởi Đặng Minh 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1