ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 18 trang 8 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 18 tr 8 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số.

b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Gọi số tự nhiên có ba chữ số là \(\overline {abc} \) với a, b, c ∈ N; a ≠ 0; 0 ≤ a, b, c ≤ 9

a) Vì \(\overline {abc} \) là số tự nhiên nhỏ nhất nên a nhỏ nhất và khác 0. Do đó a = 1

b, c là hai chữ số nhỏ nhất nên b = c = 0

Vậy số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số là: 100

b) Vì \(\overline {abc} \) là số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau nên a nhỏ nhất và khác 0. Do đó a = 1

b là chữ số nhỏ nhất khác 1 nên b = 0

c là chữ số nhỏ nhất khác 1 và 0 nên c = 2

Vậy số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là: 102

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 8 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1