YOMEDIA
NONE

Bài tập 21 trang 8 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 21 tr 8 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

a) Chữ số hàng chục nhỏ hơn chư số hàng đơn vị là 5

b) Chữ số hàng chục gấp bốn lần chữ số hàng đơn vị

c) Chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị, tổng hai chữ số bằng 14.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục phải nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 5 thì những số đó phải nhỏ hơn 50. Vậy tập hợp các số đó là: A = {16; 27; 38; 49}

b) Số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục phải gấp bốn lần chữ số hàng đơn vị thì những số đó phải lớn hơn 40. Vậy tập hợp các số đó là: B = {41; 82}

c) Ta có: 14 = 7 + 7 = 6+ 8 = 5 + 9

Vì chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị nên tập hợp các số đó là:

C = {59; 68}

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 8 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON