ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19 trang 8 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 19 tr 8 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Dùng ba chữ số 0, 3, 4 viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số, các chữ số khác nhau.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giả sử từ ba số a, b, c khác 0, ta viết các chữ số có ba chữ số như sau:

Chọn a là chữ số hàng trăm ta có các số \(\overline {abc} ,\overline {acb} \)

Chọn b là chữ số hàng trăm ta có các số \(\overline {bac} ,\overline {bca} \)

Chọn c là chữ số hàng trăm ta có các số \(\overline {cab} ,\overline {cba} \)

Vậy tất cả có 6 số có ba chữ số lập được từ ba chữ số khác 0: a, b, c

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 8 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1