ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 27 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 27 tr 9 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Viết dạng tổng quát của một số tự nhiên:

a) Có hai chữ số

b) Có ba chữ số

c) Có bốn chữ số, trong đó hai chữ số đầu giống nhau, hai chữ số cuối giống nhau.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Dạng tổng quát của một số tự nhiên có hai chữ số: \(\overline {ab} \) (a, b ∈ N; 1 ≤ a ≤ 9; 0 ≤ b ≤ 9)

b) Dạng tổng quát của một số tự nhiên có ba chữ số: \(\overline {abc} \) (a, b, c ∈ N; 1 ≤ a ≤ 9; ≤ ≤ 9≤ ≤ 9)

c) Dạng tổng quát của một số tự nhiên có bốn chữ số , trong đó hai chữ số đầu giống nhau, hai chữ số cuối giống nhau: \(\overline {aabb} \) (a, b ∈ N; 1 ≤ a ≤ 9; 0 ≤ b ≤ 9)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1