ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 17 trang 8 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 17 tr 8 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Viết tập hợp các chữ số của số 2003

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Số 2003 gồm các chữ số: 2, 0 , 3

Vậy tập hợp các chữ số của số 2003

A = {2; 0; 3}

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 8 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1