ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 28 tr 9 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

a) Vói cả hai chữ số I và V, có thể viết được những số La Mã nào? (mỗi chữ số có thể viết nhiều lần)

b) Dùng hai que diêm có thể xếp được các số La Mã nào nhỏ hơn 30?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Với cả hai chữ số I và V, có thể viết được những số La Mã sau: IV, VI, VII, VIII

b) Dùng hai que diêm có thể xếp được các số La Mã nhỏ hơn 30 là: II, V, X

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1