YOMEDIA
NONE

Bài tập 22 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 22 tr 9 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

a) Viết số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số

b) Viết số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số, các chữ số khác nhau

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số : 9999

b) Số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số, các chữ số khác nhau: 9876

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON