YOMEDIA
NONE

Bài tập 3.1 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 3.1 tr 9 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

 Khi viết một số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 4, ta viết được

(A) 3 số   (B) 4 số   (C) 5 số   (D) 6 số

Hãy chọn phương án đúng.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Các số đó là 40, 51, 62, 73, 84, 95.

Chọn (D). 

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.1 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON