ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 26 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 26 tr 9 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

a) Dùng ba chữ số 3,6,8 viết tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số, mỗi chữ số viết một lần

b) Dùng ba chữ số 3,2,0 viết tất cả các số tự nhiên coa ba chữ số, mỗi chữ số viết một lần.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Có 6 số: 368; 386; 638; 683; 836; 863

b) Vì chữ số 0 không thể đứng trước nên ta có 4 số: 320; 302; 203; 230

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1