YOMEDIA
NONE

Bài tập 16 trang 8 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 16 tr 8 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

a) Viết số tự nhiên có số chục là 217, chữ số hàng đơn vị là 3

b) Điền vào bảng   

Số đã cho Số trăm Chữ số hàng trăm Số chục Chữ số hàng chục

4258

3605

       


 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Các số tự nhiên có số chục là 217 có dạng \(\overline {271d} \)

Số tự nhiên có số chục là 217 , chữ số hàng đơn vị là 3 là số 2713

b)

Số đã cho Số trăm Chữ số hàng trăm Số chục Chữ số hàng chục
4258 42 2 425 5
3605 36 6 360 0

 

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 8 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON