YOMEDIA
NONE

Bài tập 20 trang 8 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 20 tr 8 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

a) Đọc các số La Mã sau: XXVI, XXIX

b) viết các số sau bằng số La Mã: 15; 28

c) Cho chín que diêm được xếp như hình sau. Đổi chỗ một que diêm để được kết quả đúng.

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Lời giải:

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) XXVI: hai mươi sáu

     XXIX: hai mươi chín

b) 15 : XV

     28: XXVIII

c) Đổi như sau:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

 
 

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 8 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON