ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 25 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 25 tr 9 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Cho số 8531

a) Viết thêm 1 chữ số 0 vào số đã cho để được số lớn nhất có thể được

b) Viết thêm một chữ số 4 xen vào giữa các chữ số của số đã cho để được số lớn nhất có thể được.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Vì chữ số 0 là nhỏ nhất nên ta phải viết số 0 vào cuối số 8531 đẻ được số lớn nhất : 85310

b) Vì 5 > 4 > 3 > 1 nên phải viết số 4 xen vào giữa số 5 và chữ số 3 để được số lớn nhất 85431

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1