Lương Yến's Profile

Lương Yến

Lương Yến

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 0
Điểm 4
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (11)

 • Lương Yến đã đặt câu hỏi: Giúp em với ạ ! Cách đây 1 năm

  cho hàm số y= -x^3 +3x^2 + 3(m^2-1)x -3m^2-1 tìm m đẻ có CĐ CT và các điểm cực trị của đồ thị hàm số cách đều góc tọa độ

 • Lương Yến đã đặt câu hỏi: Giúp em với ạ ! Cách đây 1 năm

  cho hàm số y= -x^3 +3x^2 + 3(m^2-1)x -3m^2-1 tìm m đẻ có CĐ CT và các điểm cực trị của đồ thị hàm số cách đều góc tọa độ

 • Lương Yến đã đặt câu hỏi: Giúp e với ạ! Cách đây 2 năm

   

  Cho hàm số y=-x+1/x+3 viết phương trình tiếp tuyến . biết tiếp tuyến tạo với hai tiệm cận một tam giác có chu vi bằng 2(2+ căn 2)

 • Lương Yến đã đặt câu hỏi: Giúp e với ạ! Cách đây 2 năm

   

  Cho hàm số y=-x+1/x+3 viết phương trình tiếp tuyến . biết tiếp tuyến tạo với hai tiệm cận một tam giác có chu vi bằng 2(2+ căn 2)

 • Lương Yến đã đặt câu hỏi: Giúp e với ạ! Cách đây 2 năm

   

  cho hàm số . tìm giá trị tham số m để hàm số có cực tiểu

 • Lương Yến đã đặt câu hỏi: Giúp e với ạ! Cách đây 2 năm

  cho hàm số y=2x^3-3mx^2+m^3 và điểm M(2;8). tìm m để đồ thị hàm số có 2 cực trị A,B sao cho đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB đi qua M.

 • Lương Yến đã đặt câu hỏi: Giúp e với ạ! Cách đây 2 năm

  cho hàm số y=2x^3-3mx^2+m^3 và điểm M(2;8). tìm m để đồ thị hàm số có 2 cực trị A,B sao cho đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB đi qua M.

 • Lương Yến đã đặt câu hỏi: Giúp e với ạ! Cách đây 2 năm

   

  cho hàm số . tìm giá trị tham số m để hàm số có cực tiểu

 • Lương Yến đã đặt câu hỏi: Giúp e với ạ! Cách đây 2 năm

   

  cho hàm số . tìm giá trị tham số m để hàm số có cực tiểu

 • Lương Yến đã đặt câu hỏi: Giúp e với ạ! Cách đây 2 năm

   

  cho hàm số . tìm giá trị tham số m để hàm số có cực tiểu

Điểm thưởng gần đây (4)

 • Lương Yến: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Lương Yến: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Lương Yến: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Lương Yến: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm