lê thế quang's Profile

lê thế quang

lê thế quang

20/11/1998

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • lê thế quang đã đặt câu hỏi: toán cực trị Cách đây 1 năm

    hàm số y = x^4 + (m+3)x^3 + 2(m+1)x^2 có cực đại tại x = k và k <= 0 . trong khoảng [-2017 ; 2017] tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên của k thoa mãn yêu cầu đè bài ?

Điểm thưởng gần đây (1)

  • lê thế quang: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm