YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 97 SGK Hình học 11

Giải bài 3 tr 97 sách GK Toán Hình lớp 11

a) Trong không gian nếu có hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c thì a và b có song song với nhau không?

b) Trong không gian nếu đường thẳng a vuông góc với đương thẳng b và đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì a có vuông góc với c không?

 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Câu a:

Trong không gian nếu hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c thì a và b có thể song song với nhau, hoặc a và b cắt nhau hoặc a và b chéo nhau.

Câu b:

Trong không gian nếu đường thẳng a vuông góc với đương thẳng b và đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì a và c có thể song song, cắt nhau hoặc chéo nhau (vuông góc chỉ là trường hợp đặc biệt).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 97 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON