YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.14 trang 139 SBT Hình học 11

Giải bài 3.14 tr 139 SBT Hình học 11

Cho hình hộp thoi ABCD.A'B'C'D' có tất cả các cạnh bằng a và \(\widehat {ABC} = \widehat {B'BA} = \widehat {B'BC} = {60^0}\). Chứng minh tứ giác A'B'CD là hình vuông.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

Trước hết dễ thấy tứ giác A'B'CD là hình bình hành, ngoài ra B′C = a = CD nên nó là hình thoi. Ta chứng minh hình thoi A'B'CD là hình vuông. Ta có:

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {CB'} .\overrightarrow {CD}  = \left( {\overrightarrow {CB}  + \overrightarrow {BB'} } \right).\overrightarrow {BA} \\
 = \overrightarrow {CB} .\overrightarrow {BA}  + \overrightarrow {BB'} .\overrightarrow {BA}  =  - \frac{{{a^2}}}{2} + \frac{{{a^2}}}{2} = 0
\end{array}\)

Vậy tứ giác A’B’CD là hình vuông.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.14 trang 139 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Truc Ly
  Bài 2.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 103)

  Vẽ đường thẳng a. Trên đường thẳng a vẽ đoạn thẳng AB = 4(cm). Vẽ đường thẳng d đi qua điểm A và vuông góc với a. Vẽ đường thẳng d' đi qua điểm B và vuông góc với a. Trên đường thẳng d lấy điểm D sao cho AD = AB. Trên đường thẳng d' lấy điểm C sao cho hai điểm C, D nằm về cùng phía với đường thẳng a và BC = AB. Vẽ các đoạn thẳng CD, AC, BD. Gọi O là giao điểm của AC và BD

  a) Đo và cho biết số đo của góc ADC

  b) Đo và cho biết số đo của góc BCD

  c) Đo và cho biết số đo của góc BOC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala
  Bài 15 (Sách bài tập - tập 1 - trang 102)

  Cho đoạn AB dài 24mm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy. Nói rõ cách vẽ ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ
  Bài 12 (Sách bài tập - tập 1 - trang 102)

  Cho đường thẳng d và điểm O nằm ngoài đường thẳng d. Chỉ sử dụng êke, hãy vẽ đường thẳng d' đi qua O và vuông góc với d. Nói rõ cách vẽ ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên
  Bài 11 (Sách bài tập - tập 1 - trang 102)

  Cho đường thẳng d và điểm O thuộc d. Vẽ đường thẳng d' đi qua O và vuông góc với d. Nói rõ cách vẽ và cách sử dụng công cụ (êke, thước thẳng) để vẽ ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF