YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.8 trang 138 SBT Hình học 11

Giải bài 3.8 tr 138 SBT Hình học 11

Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Chứng minh rằng:

\(\overrightarrow {GD} .\overrightarrow {GA}  + \overrightarrow {GD} .\overrightarrow {GB}  + \overrightarrow {GD} .\overrightarrow {GC}  = 0\)

 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

Ta có:

\(\overrightarrow {GD} .\overrightarrow {GA}  + \overrightarrow {GD} .\overrightarrow {GB}  + \overrightarrow {GD} .\overrightarrow {GC}  = \overrightarrow {GD} \left( {\overrightarrow {GA}  + \overrightarrow {GB}  + \overrightarrow {GC} } \right) = \overrightarrow {GD} .\overrightarrow 0  = 0\)

(Vì G là trọng tâm của tam giác ABCD nên \(\overrightarrow {GA}  + \overrightarrow {GB}  + \overrightarrow {GC}  = \overrightarrow 0 \))

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.8 trang 138 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF