YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.15 trang 139 SBT Hình học 11

Giải bài 3.15 tr 139 SBT Hình học 11

Cho tứ diện ABCD trong đó AB ⊥ AC, AB ⊥ BD. Gọi P và Q lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh rằng AB và PQ vuông góc với nhau.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {PQ}  = \overrightarrow {PA}  + \overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {CQ} \,\,\,\left( 1 \right)\\
\overrightarrow {PQ}  = \overrightarrow {PB}  + \overrightarrow {BD}  + \overrightarrow {DQ} \,\,\,\left( 2 \right)
\end{array}\)

Cộng từng vế (1) và (2) ta có:

\(2\overrightarrow {PQ}  = \overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {BD} \)

Suy ra \(2\overrightarrow {PQ} .\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {AC} .\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BD} .\overrightarrow {AB}  = 0\) hay \(\overrightarrow {PQ} .\overrightarrow {AB}  = 0\), tức là \(PQ \bot AB\).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.15 trang 139 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF