ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 3.9 trang 138 SBT Hình học 11

Giải bài 3.9 tr 138 SBT Hình học 11

Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các đoạn AC, BD, AD và có MN = PQ . Chứng minh rằng AB ⊥ CD

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

Ta cần chứng minh \(\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {CD}  = 0\)

Đặt \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow b ,\overrightarrow {AC}  = \overrightarrow c ,\overrightarrow {AD}  = \overrightarrow d \). Ta có:

\(\overrightarrow {MN}  = \overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {AN}  =  - \frac{1}{2}\overrightarrow {AC}  + \frac{1}{2}\left( {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD} } \right)\)

Suy ra \(\overrightarrow {MN}  = \frac{1}{2}\left( {\overrightarrow b  + \overrightarrow d  - \overrightarrow c } \right)\)

\(\overrightarrow {QP}  = \overrightarrow {QA}  + \overrightarrow {AP}  =  - \frac{1}{2}\overrightarrow {AD}  + \frac{1}{2}\left( {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} } \right) = \frac{1}{2}\left( {\overrightarrow b  + \overrightarrow c  - \overrightarrow d } \right)\)

Theo giả thiết ta có:

\(\begin{array}{l}
MN = PQ \Leftrightarrow {\overrightarrow {MN} ^2} = {\overrightarrow {QP} ^2}\\
 \Leftrightarrow {\left( {\overrightarrow b  + \overrightarrow d  - \overrightarrow c } \right)^2} = {\left( {\overrightarrow b  + \overrightarrow c  - \overrightarrow d } \right)^2}\\
 \Leftrightarrow \overrightarrow b .\overrightarrow d  - \overrightarrow b .\overrightarrow c  = \overrightarrow b .\overrightarrow c  - \overrightarrow b .\overrightarrow d \\
 \Leftrightarrow 2\overrightarrow b .\overrightarrow d  - 2\overrightarrow b .\overrightarrow c  = 0\\
 \Leftrightarrow \overrightarrow b .\left( {\overrightarrow d  - \overrightarrow c } \right) = 0\\
 \Leftrightarrow \overrightarrow {AB} .\left( {\overrightarrow {AD}  - \overrightarrow {AC} } \right) = 0\\
 \Leftrightarrow \overrightarrow {AB} .\overrightarrow {CD}  = 0 \Leftrightarrow AB  \bot  CD 
\end{array}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.9 trang 138 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)