Bài tập 2 trang 57 SGK Đại số 10

Giải bài 2 tr 57 sách GK Toán ĐS lớp 10

Cho hai phương trình \(4x = 5\) và \(3x = 4\) .

Nhân các vế tương ứng của hai phương trình đã cho. Hỏi

a) Phương trình nhận được có tương đương với một trong hai phương trình đã cho hay không?

b) Phương trình đó có phải là phương trình hệ quả của một trong hai phương trình đã cho hay không?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Nhân các vế tương ứng của hai phương trình đã cho:

Câu a:

Phương trình nhận được không tương đương với một trong hai phương trình đã cho vì chúng không có cùng tập nghiệm (không tuân thủ theo phép biến đổi tương đương).

Câu b:

Phương tình nhận được không là phương trình hệ quả của một trong hai phương trình đã cho vì nó không chứa tập nghiệm của một trong hai phương trình đã cho.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 57 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 2 trang 57 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Tìm \(m\) để cặp phương trình sau tương đương:

  \(2{x^2} + mx - 2 = 0\) (3) và \(2{x^3} + \left( {m + 4} \right){x^2} + 2\left( {m - 1} \right)x - 4 = 0\) (4)

  • A. \(m = 1\)
  • B. \(m = 4\)
  • C. \(m = 2\)
  • D. \(m = 3\)
 • can chu

  ​Cho phương trình x^2 - 2mx + m^2 - m + 1 = 0. Tìm m để phương trình có nghiệm x ≥ 1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan
  Bài 5 (SBT trang 57)

  Xác định m để mỗi cặp phương sau tương đương :

  a) \(3x-2=0\) và \(\left(m+3\right)x-m+4=0\)

  b) \(x+2=0\) và \(m\left(x^2+3x+2\right)+m^2x+2=0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn