ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 3.5 trang 57 SBT Toán 10

Giải bài 3.5 tr 57 SBT Toán 10

Điều kiện của phương trình sau là: \(\frac{{2{x^2} + x\sqrt {2x - 3} }}{{x + 2}} = 3 + x - \sqrt {7 - 4x} \)

A. \(x \ne  - 2\)

B. \(x \ge \frac{3}{2}\)

C. \(\frac{3}{2} \le x \le \frac{7}{4}\)

D. \(x \le \frac{7}{4}\)

 

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

ĐKXĐ: \(\left\{ \begin{array}{l}
2x - 3 \ge 0\\
7 - 4x \ge 0\\
x + 2 \ne 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x \ge \frac{3}{2}\\
x \le \frac{7}{4}\\
x \ne 2
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x \ge \frac{3}{2}\\
x \le \frac{7}{4}
\end{array} \right. \Leftrightarrow \frac{3}{2} \le x \le \frac{7}{4}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.5 trang 57 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)