ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3.10 trang 58 SBT Toán 10

Giải bài 3.10 tr 58 SBT Toán 10

Nghiệm của phương trình sau là:

\(\frac{{x - 4}}{{ - {x^2} + 4x - 3}} = \frac{3}{{{x^2} - 4x + 3}} - 1\)

A. x = 4          B. x = 1

C. x = 3          D. x = 1 và x = 4

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

ĐLXĐ: \( - {x^2} + 4x - 3 \ne 0 \Leftrightarrow x \ne 1 \wedge x \ne 3\)

\(\begin{array}{l}
\frac{{x - 4}}{{ - {x^2} + 4x - 3}} = \frac{3}{{{x^2} - 4x + 3}} - 1\\
 \Rightarrow x - 4 =  - 3 - \left( { - {x^2} + 4x - 3} \right)\\
 \Leftrightarrow {x^2} - 5x + 4 = 0\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 1\,\,\left( l \right)\\
x = 4\,\,\left( n \right)
\end{array} \right.
\end{array}\)

Đáp án đúng A

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.10 trang 58 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)