YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 86 SGK Tin học 12

Giải bài 3 tr 86 sách GK Tin học lớp 12

Những tiêu chí nào giúp ta chọn giúp ta chọn khóa chính trong bảng. Hãy cho ví dụ và giải thích.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Có hai tiếu chí giúp ta chọn giúp ta chọn khóa chính trong bảng:

  • Phải là khóa.
  • Có ít thuộc tính nhất.

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 86 SGK Tin học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON