YOMEDIA

Trắc nghiệm Bài 10 Cơ sở dữ liệu quan hệ - Tin học 12

Bài tập trắc nghiệm Tin học 12 Bài 10 về Cơ sở dữ liệu quan hệ - Tin học 12 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON