ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 86 SGK Tin học 12

Giải bài 2 tr 86 sách GK Tin học lớp 12

Hãy nêu các khái niệm cơ bản mà em biết về hệ CSDL quan hệ.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Các khái niệm cơ bản về hệ CSDL quan hệ:

  • Cơ sở dữ liệu quan hệ.
  • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.
  • Khóa.
  • Khóa chính.
  • Liên kết.

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 86 SGK Tin học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1