Lê Thị Kim Huyền's Profile

Lê Thị Kim Huyền

Lê Thị Kim Huyền

07/10/2000

THPT Nguyễn Đáng

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Lê Thị Kim Huyền đã đặt câu hỏi: Tạo lập cơ sở dữ liệ Cách đây 10 tháng

    Để quản lí việc kinh doanh điện và nước hiệu quả cần tổ chứ cơ sở dữ liệu như thế nào ?

    Gợi ý : xác định chủ thể cần quản lý ............