YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 64 SGK Tin học 10

Giải bài 2 tr 64 sách GK Tin học lớp 10

Em hãy cho biết các chức năng chính của hệ điều hành.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Hệ điều hành có các chức năng:

  • Tổ chức giao tiếp giữa người dùng và hệ thống;
  • Cung cấp tài nguyên (bộ nhớ, các thiết bị ngoại vi,...) cho các chương trình và tổ chức thực hiện các chương trình đó;
  • Tổ chức lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài, cung cấp các phương tiện để tìm kiếm và truy cập thông tin;
  • Kiểm tra và hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bị ngoại vi (chuột, bàn phím, màn hình, đĩa CD,...) để có thể khai thác chúng một cách thuận tiện và hiệu quả;
  • Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống (làm việc với đĩa, truy cập mạng,...).

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 64 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON