Chương II: Hệ Điều Hành

 • Bài 10: Khái niệm về hệ điều hành

  Bài 10: Khái niệm về hệ điều hành
  Nội dung của Bài 10: Khái niệm về hệ điều hành trình bày một số kiến thức cơ sở về hệ điều hành như khái niệm hệ điều hành; giới thiệu vai trò, chức năng và các thành phần chính của hệ điều hành. Dưới đây là các nội dung chi tiết của bài, mời các em cùng theo dõi.

  10 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 11: Tệp và quản lí tệp

  Bài 11: Tệp và quản lí tệp
  Nội dung bài học Bài 11: Tệp và quản lí tệp dưới đây nhằm giúp các em hiểu khái niệm tệp và qui tắc đặt tên tệp; hiểu khái niệm thư mục, cây thư mục; biết nhận dạng được tên tệp, thư mục, đường dẫn; cách đặt được tên tệp, thư mục. Mời các em cùng theo dõi bài học.

  5 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành

  Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành
  Trong Bài 11: Tệp và quản lí tệp, chúng ta đã tìm hiểu khái niệm hệ điều hành. Vậy để có thể làm việc với hệ điều hành chúng ta phải thực hiện như thế nào? Nội dung của Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành dưới đây sẽ làm rõ vấn đề này. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

  7 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài tập và thực hành 3: Làm quen với hệ điều hành

  Bài tập và thực hành 3: Làm quen với hệ điều hành
  Nội dung của bài thực hành số 3 về Làm quen với hệ điều hành, các em sẽ được thực hành về các thao tác vào/ra hệ thống; các thao tác cơ bản với chuột, bàn phím và làm quen với ổ đĩa, cổng USB. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành dưới đây.

  6 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài tập và thực hành 4: Giao tiếp với hệ điều hành Windows

  Bài tập và thực hành 4: Giao tiếp với hệ điều hành Windows
  Nội dung của bài thực hành số 4 về Giao tiếp với hệ điều hành Windows sẽ giúp các em bước đầu làm quen với các thao tác cơ bản trong giao tiếp với Windows 2000, Windows XP,... như thao tác với cửa sổ, biểu tượng, bảng chọn. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành dưới đây.

  8 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục

  Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục
  Nội dung của bài tập và thực hành số 5 về Thao tác với tệp và thư mục nhằm giúp các em bước đầu làm quen với hệ thống quản lí tệp trong Windows 2000, Windows XP,...; thực hiện một số thao tác với tệp và thư mục và chạy được một số chương trình đã cài đặt trong hệ thống. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành dưới đây.

  8 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 13: Một số hệ điều hành thông dụng

  Bài 13: Một số hệ điều hành thông dụng
  Có rất nhiều hệ điều hành của các hãng khác nhau được phổ biến trên thị trường thế giới. Trong nội dung bài học Bài 13: Một số hệ điều hành thông dụng sẽ giới thiệu đến các em một số hệ điều hành phổ biến ở nước ta như hệ điều hành MS DOS, hệ điều hành Windows, các hệ điều hành UNIX và Linux. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học dưới đây.

  10 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết