Trắc nghiệm Unit 4 Tiếng Anh lớp 12 phần Language Focus - School Education System

Học247 giới thiệu bài tập trắc nghiệm Unit 4 Lớp 12 Language Focus -School Education System giúp các em tự kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức lí thuyết về ngữ phápphát âm vừa được học.

Câu hỏi trắc nghiệm (20 câu):