ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 7 trang 10 SBT Sinh học 9

Giải bài 7 tr 10 sách BT Sinh lớp 9

Ở cà chua, gen L quy định thân đỏ, 1 quy định thân xanh (lục), N quy định lá chẻ, n quy định lá nguyên (gọi là lá khoai tây).

  • Dưới đây là kết quả của 5 phép lai:

1. Thân đỏ, lá chẻ x Thân xanh, lá chẻ

319 thân đỏ, lá chẻ : 103thân đỏ, lá nguyên : 315 thân xanh, lá chẻ : 105 thân xanh, lá nguyên

2. Thân đỏ, lá chẻ x Thân đỏ, lá nguyên

216 thân đỏ, lá chẻ : 209 thân đỏ, lá nguyên : 68 thân xanh, lá chẻ : 72 thân xanh, lá nguyên

3. Thân đỏ, lá chẻ x Thân xanh, lá chẻ

720 thân đỏ, lá chẻ : 238 thân đỏ, lá nguyên : 0 thân xanh, lá chẻ : 0 thân xanh, lá nguyên

4. Thân đỏ, lá chẻ x Thân xanh, lá nguyên

301 thân đỏ, lá chẻ : 0 thân đỏ, lá nguyên : 305 thân xanh, lá chẻ : 0 thân xanh, lá nguyên

5. Thân đỏ, lá nguyên x Thân xanh, lá chẻ
78 thân đỏ, lá chẻ : 82 thân đỏ, lá nguyên : 79 thân xanh, lá chẻ : 86 thân xanh, lá nguyên
 
  • Xác định kiểu gen của P trong 5 phép lai trên.
YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

1. P: LlNn x llNn

2. P: LlNn x Llnn

3. P: LLNn x llNn

4. P: LINN x llnn

5. P: LlNn x llnn.

 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 10 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1