YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 19 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 tr 19 sách GK Sinh lớp 9

Ở người, gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng, gen B quy định mắt đen, gen b quy định mắt xanh. Hãy chọn người mẹ có kiểu gen phù hợp trong các trường hợp sau để sinh con sinh ra đều tóc xoăn, mắt đen?

a) AaBb

b) AaBB

c) AABb

d) AABB

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Vì:

P : Mẹ tóc xoăn, mắt đen x Bố tóc thẳng, mắt xanh

      AABB                         aabb
G: AB                             ab

F1: AaBb

 100% tóc xoăn, mắt đen

⇒ Chọn đáp án D

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 19 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON