RANDOM

Bài tập 3 trang 19 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 tr 19 sách GK Sinh lớp 9

Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì đối với chọn giống và tiến hoá? Tại sao ở các loài sinh sản giao phối biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

 • Biến dị tổ hợp cung cấp nguyên liệu phong phú cho quá trình tiêu hoá và chọn giống.
 • Ở các loài sinh sản giao phối biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính là do khi các cặp alen phân li độc lập thì quá trình sinh sản hữu tính sẽ tạo ra một  lượng lớn biến dị tổ hợp.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 19 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Thiên Mai

  Thực hiện phép lai P:AABB x aabb. Các kiểu gen thuần chủng xuất hiên ở con lai F2 là:

  • A. AABB và AAbb
  • B. AABB và aaBB
  • C. AABB, AAbb và aaBB
  • D. AABB, AAbb, aaBB và aabb
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  biến dị tổ hợp là gì? vì sao ở các loài giao phối , biến dị tổ hợp lại phong phú hơn so với những loài sinh sản vô tính

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  Ở đậu Hà Lan hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh vỏ trơn trội hoàn toàn so với vỏ nhăn Hai cặp gen qui định 2 cặp tính trạng trên di truyền độc lập. Cho lai 2 đậu thần chủng hạt vàng trơn với đậu thuần chủng hạt xanh trơn . 1: hãy xác định kết quả lai thu được ở F1 ? 2: cho giao tử F1 tự thụ phấn , tìm kết quả lai thu được ở F2?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  Cho thứ bí thuần chủng quả tròn, hoa trắng giao phấn với thứ bí thuần chủng có quả dài, hoa vàng thu được F1 đều có quả tròn, hoa vàng

  A)XĐ tính trội, lặn, lập sơ đồ lai

  B)cho F1 nói trên lai với 1 cây khác, ở F2 thu được 50%số cây có quả tròn, hoa vàng, 50%cây có quả tròn, hoa trắng. XĐ kiểu gen, kiểu hình của cây lai với F1 và lập sơ đồ lai. Biết các tính trạng di truyền độc lập với nhau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  Lai 2 cây cà chua bố mẹ khác nhau về 2 cặp tính trạng( màu sắc và hình dạng quả) thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau thu được cà chua F1. Giao phấn cà chua F1 thì F2 thu được tỉ lệ từng cặp tính trạng như sau: 3đỏ: 1 vàng, 3 tròn: 1 bầu dục. Hãy tìm tỉ lệ kiểu hình ở F2? Giải thích?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  cho lai giữa 2 cá thể đều có kiểu hình hoa hồng thân cao F1 thu được tỉ lệ 3 đổ cao:6 hồng cao:3 trắng cao:1 đỏ thấp :2 hồng thấp :1 trắng thấp

  a,xác định quy luật di truyền chi phối các tính trạng và kiểu gen của 2 cá thể đem lai

  b,nếu cho các cá thể hồng cao F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ kiểu hình F như thế nào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị An

  Ở một loài thực vật, mỗi gen qui định một tính trạng. Cho hai cây đều thuần chủng quả tròn, màu vàng và quả dài, màu đỏ với nhau được F1. Cho cây F1 lai với cây khác thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình gồm: 121 cây quả tròn, màu vàng; 239 cây quả tròn, màu đỏ; 119 cây quả dài, màu đỏ. Biwn65 luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  ở cà chua gen A qui định màu đỏ, gen a qui định quả màu vàng .xác định kết quả kiểu gen và kiểu hình ở F1 trong các công thức sau

  -cây quả vàng lai cây quả vàng

  -cây quả đỏ lai cây quả đỏ

  -cây quả đỏ lai cây quả vàng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  ở 1 loài thực vật, người ta cho lai hai cây thuần chủng thân cao, hoa đỏ với thân thấp, hoa trắng.F1 thu được toàn thân cao hoa hồng.

  Cho lai cây F1 với một cây khác (có thể cây F1), thu được F2 như sau:

  25 cây thấp, trắng: 25 cây thấp, đỏ: 49 cây thấp hồng: 75 cây cao, trắng: 76 cây cao, đỏ: 151 cây cao, hồng

  a) Xác định qui luật di truyền của mỗi cặp tính trạng trên.

  b) Xác định kiểu gen, kiểu hình của cây đem lai với F1 và viết SĐL minh họa từ P -> F2

  (Biết 2 cặp Gen qui định 2 cặp tính trạng trên nằm trên 2 nhiễm sắc thể khác nhau)

  <<Thanks>>

  fb: Phan Nguyệt Như

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  Giải giúp mình câu này đi ạ 3) Giao phấn giữa 2 cây t/c thu được F1 100% đồng tính. Cho F1 tạp giao được F2, giả sử xuất hiện 1 trong các tỉ lệ sau: -TH1 F1 có: 75% cao dài: 25% thấp ngắn - TH2 F1 có: 56,25% cao dài: 18,75% cao ngắn: 18,75% thấp dài: 6,25% thấp ngắn. Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng. Biện luận và viết SĐL

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  A:hoa đỏ, a: hoa trắng

  B: thân cao, b: thân thấp

  Hãy viết kết quả kiểu hình, kiểu gen của các phép lai sau.

  a) AaBb x aaBb

  b) AaBB x AaBb

  c) aaBb x aaBb

  b) AABb x aaBb

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp; gen B quy định hoa đỏ, gen b quy định hoa trắng. Cho lai cây thân thấp, hoa đỏ với cây thân cao, hoa đỏ (P) thu được F1 gồm 152 cây thân cao, hoa đỏ : 150 cây thân thấp, hoa đỏ : 49 cây thân cao, hoa trắng : 48 cây thân thấp, hoa trắng.

  a) Hãy giải thích kết quả phép lai trên và viết sơ đồ lai.

  b) Cho cây thân thấp, hoa đỏ ở P lai phân tích sẽ thu được đời con có tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình như thế nào ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Ở một loài thực vật khi lai cây thân cao, quả tròn với cây thân thấp, quả dài (P) thu được F1 gồm toàn quả cây thân thấp, quả tròn. Biết một gen quy định một tính trạng và các gen phân li độc lập. Hãy xác định các kiểu gen có thể của các cây bố mẹ để đời con có tỉ lệ:

  a) 3 cây thân cao, quả tròn : 3 cây thân thấp, quả tròn : 1 cây thân cao, quả dài : 1 cây thân thấp, quả dài

  b) 3 cây thân thấp, quả tròn : 1 cây thân thấp, quả dài

  c) 100% cây thân thấp, quả dài

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

RANDOM