YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 13 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 tr 13 sách GK Sinh lớp 9

Điền nội dung phù hợp với những ô trống ở bảng 3:

Bảng 3: So sánh di truyền trội hoàn toàn và không hoàn toàn

Đặc điểm

Trội hoàn toàn

Trội không hoàn toàn

Kiểu hình F1 (Aa)

   

Tỉ lệ kiểu hình ở F2

   

Phép lai phân tích được dùng trong trường hợp

   
ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Nội dung phù hợp điền vào bảng:

Trội hoàn toàn:

  • Kiểu hình F1 (Aa): Kiểu hình của bố hoặc mẹ
  • Tỉ lệ kiểu hình ở F2: 3 trội, 1 lặn
  • Phép lai phân tích được dùng trong trường hợp: Xác định kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội

Trội không hoàn toàn:

  • Kiểu hình F1 (Aa): Biểu hiện tính trạng trung gian
  • Tỉ lệ kiểu hình ở F2: 1 trội: 2 trung gian: 1 lặn
  • Phép lai phân tích được dùng trong trường hợp: Không cần

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 13 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF