ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 23 trang 15 SBT Sinh học 9

Giải bài 23 tr 15 sách BT Sinh lớp 9

Khi lai phân tích cây hoa đỏ F1 trong thí nghiệm của Menđen thu được

A. toàn hoa đỏ.

B. toàn hoa trắng.

C. 1 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

D. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23

 
 

Khi lai phân tích cây hoa đỏ F1 trong thí nghiệm của Menđen thu được 1 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 15 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Trọng Nhân

  Theo dõi sự di truyền sắc thể ở cà chua ta thu được 

  Phép lai 1: đỏ lai đỏ F1 100 phần trăm đỏ

  Phép lai 2: xanh lai xanh F1 100 phần trăm xanh

  Phép lai 3 : đỏ lai xanh F1 50 phần trăm đỏ , 50 phầ trăm xanh

  Bằng cách nào xác định được kiểu gen của P viết sơ đồ lai từng trường hợp cho biết màu săc không quy định

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Mai Trang

  Ơ một loài thức vật  ha đỏ trội hoàn toán so với hao trắng , thực hiện phép lai giữa các cây hoa đỏ thu được F1 ; 75phần trăm đỏ , 25 phần trăm trắng

  a, Biện luận là lập sơ đồ phép lai trên 

  b, Làm thế nào để xác minh các cây hoa đỏ F1 cây nào thuần chủng cây nào không thuần chủng . Viết sơ đồ lai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1