ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 4 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 tr 4 sách BT Sinh lớp 9

Ở một loài, gen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với mắt trắng do gen a quy định. Cho cá thể mắt đỏ thuần chủng giao phối với cá thể mắt trắng thì kết quả về kiểu gen và kiểu hình ở F1 và F2 như thế nào? Từ đó có nhận xét gì về sự phân bố kiểu hình của F2 ở 2 giới tính? Cho biết gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể (NST) thường.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

→ Kết quả F2 cho thấy tỉ lộ phân bố các tính trạng đồng đều ở 2 giới tính, nghĩa là trong tỉ lệ \(\frac{3}{4}\) số con măt đỏ có \(\frac{1}{2}\)số con là con cái và \(\frac{1}{2}\) số con là con đực; còn trong tỉ lệ \(\frac{1}{4}\)số con mắt trắng thì có \(\frac{1}{2}\) số con là con cái và \(\frac{1}{2}\) số con là con đực.

 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 4 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Kim Xuyen

  Kiểu hình là gì?

  bởi Kim Xuyen 01/02/2021

  A. là tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào của cơ thể

  B. là hình dạng của cơ thể

  C. là tổ hợp các tính trạng của cơ thể

  D. là hình thái kiểu cách của một con người

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Quynh Anh

  Kiểu hình là

  bởi Quynh Anh 01/02/2021

  A. Kết quả tác động tương hỗ giữa kiểu gen với môi trường

  B. Tập hợp tất cả các tính trạng và đặc tính bên trong, bên ngoài cơ thể sinh vật

  C. Sự biểu hiện của kiểu gen thành hình thái cơ thể

  D. Câu A và B đúng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hữu Trí

  A. 1 trội : 1 lặn.

  B. 2 trội : 1 lặn.

  C. 3 trội : 1 lặn.

  D. 4 trội : 1 lặn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  A. Khi lai giữa 2 bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản thì ở F2 sau khi cho F1 tự thụ hoặc giao phấn với nhau, đều xuất hiện 2 loại tính trạng trội và lặn theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn

  B. Khi lai giữa 2 bố mẹ có kiểu hình khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản thì ở F2 sau khi cho F1 tự thụ hoặc giao phấn với nhau, đều xuất hiện 2 loại tính trạng trội và lặn theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn

  C. Khi lai giữa 2 bố mẹ thuần chủng thì ở F2 sau khi cho F1 tự thụ hoặc giao phấn với nhau, đều xuất hiện 2 loại tính trạng trội và lặn theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn

  D. Khi lai giữa 2 bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản thì ở F2 sau khi cho F1 tự thụ hoặc giao phấn với nhau, đều xuất hiện 2 loại tính trạng trội và lặn theo tỉ lệ trung bình 3 lặn : 1 trội

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thảo Nguyên

  Ở đậu Hà Lan, tính trạng hạt trơn (B) trội hoàn toàn so với tính trạng hạt nhăn (b). Cho cây đậu hạt trơn F1 (có kiểu gen Bb) tự thụ phấn liên tiếp qua một số thế hệ. Xác định tỷ lệ tính trạng hình dạng hạt đậu Hà Lan ở trên cây F2. Biết quá trình thụ phấn, thụ tinh diễn ra bình thường, tỷ lệ sống sót của các cá thể ngang nhau.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Ngọc Hân
  ở loài thực vật A qui định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với a qui định hoa trắng. bằng cách nào có thể xác định kiểu gen của hoa đỏ
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • NGuyễn Đức

  Bài 5:

  a) Phép lai 1: Cho cây hoa thơm thuần chủng giao phấn với cây có hoa không thơm thuần chủng, F1 đồng loạt có hoa thơm.

  b) Phép lai 2: Cho F1 thu được ở phép lai 1 lai phân tích thu được F2 

  c) Phép lai 3: Cho F2 thu được ở phép lai 2 giao phấn với nhau.

  Hãy giải thích và lập SĐL cho mỗi phép lai

  Bài 6: Giao phấn giữa 2 cây P thu được F1 có 75% quả tròn và 25% quả dài. 

  a) Xác định tính chất di truyền của tính trạng hình dạng quả nêu trên.

  b) Lập sơ đồ lai từ P đến F1 nói trên.

  c) Nếu F1 nói trên giao phấn với nhau. Xác định kết quả ở F2

  Bài 6:  cho hai giống lúa đều có hạt chín sớm giao phấn với nhau, trong số các cây thu được ở F1 có cây hạt chín muộn.

  a) Giải thích và lập sơ đồ lai.

  b) Nếu tiếp tục cho F1 một tự thụ phấn thì kết quả ở F2 sẽ như thế nào? Biết tính trạng thời gian chín của hạt lúa di truyền theo hiện tượng trội lặn hoàn toàn

  Bài 7

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  A. Toàn quả vàng

  B. Toàn quả đỏ

  C. Tỉ lệ 1 quả đỏ : 1 quả vàng

  D. Tỉ lệ 3 quả đỏ : 1 quả vàng 

  Theo dõi (1) 5 Trả lời
 • Hương Lan
  Đặc điểm Trội hoàn toàn Trội không hoàn toàn
  Kiểu hình F1 (Aa)    
  Tỉ lệ kiểu hình ở F2    
  Phép lai phân tích được dùng trong trường hợp    
  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1