ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 4 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 tr 4 sách BT Sinh lớp 9

Ở một loài, gen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với mắt trắng do gen a quy định. Cho cá thể mắt đỏ thuần chủng giao phối với cá thể mắt trắng thì kết quả về kiểu gen và kiểu hình ở F1 và F2 như thế nào? Từ đó có nhận xét gì về sự phân bố kiểu hình của F2 ở 2 giới tính? Cho biết gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể (NST) thường.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

→ Kết quả F2 cho thấy tỉ lộ phân bố các tính trạng đồng đều ở 2 giới tính, nghĩa là trong tỉ lệ \(\frac{3}{4}\) số con măt đỏ có \(\frac{1}{2}\)số con là con cái và \(\frac{1}{2}\) số con là con đực; còn trong tỉ lệ \(\frac{1}{4}\)số con mắt trắng thì có \(\frac{1}{2}\) số con là con cái và \(\frac{1}{2}\) số con là con đực.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 4 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1