ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 9 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 tr 9 sách BT Sinh lớp 9

Theo dõi sự di truyền màu sắc thân ở cà chua, người ta thu được những kết quả sau:

 • Phép lai 1: Thân đỏ  x  Thân đỏ  → F1 : đều thân đỏ
 • Phép lai 2: Thân xanh  x  Thân xanh → F1 : đều thân xanh
 • Phép lai 3: Thân đỏ  x  Thân xanh → F1 : 50% thân đỏ : 50% thân xanh.

Có xác định được kiểu gen của P trong các phép lai trên không? Bằng cách nào để xác định được kiểu gen của P. Viết sơ đồ lai của từng trường hợp. Cho biết màu sắc thân do 1 gen quy định.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 
 • Phép lai 1:

P: AA x AA, P : AA x Aa hoặc P : aa X aa.

 • Phép lai 2:

P: aa X aa hoặc P : AA X AA, P : AA X Aa.

 • Phép lai 3:

P: Aa X aa hoặc P : aa X Aa.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 9 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Nhật Minh

  mn giúp mình với, mình đang mắc bài này quá!

  Ở cà chua gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn gen a quy định hoa vàng. Cho tỉ lệ cây hoa đỏ có P là 1/2 AA: 1/2Aa. Lai các cây hoa đỏ với cây hoa vàng thu được F1. Tìm kết quả F1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  hồng trang

  Nêu ý nghĩa của lai phân tích trong công nghiệp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku

  câu1: bộ NST của mỗi loài đặc trưng bởi những yếu tố nào? Cấu trúc của 1 NST điển hình ( vẽ hình và chú thích)

  câu 2 : tại sao trong cấu trúc dấn số, tỉ lệ nam/nữ xấp xỉ 1:1( có thể minh họa bằng sơ đồ lai)? Nói rằng, người mẹ quyết địnhh giới tính của con là đúng hay sai? Tai sao?

  Câu 3: Nêu đặc điểm khác nhau về cấu tạo giữa ADN và ARN

  câu 4: a. em hãy cho biết mô hình cấu trúc không gian của ADN theo J.Oatxon và F.Crick?

  b. một đoạn mạch của ARN có trình tự sắp xếp như sau:

  -T-A-X-G-A-X-G-A-X-A-

  HÃy viết đoạn mạch bổ sung với nó.

  Câu 5: Nêu chức năng của các loại ARN?

  b. Cho một đoạn mạch cuarARN có trình tự của các Nucleotit như sau:

  -X-U-A-X-G-U-U-A-X-G-

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  chó trắng lai chó vàng được f1 100% con vàng cho f1 lai phân tích được f2 xđ kh kg

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  nêu định nghĩa của phép lai phân tích ,nêu định nghĩa của trội k hoàn toàn?

  giúp mk nha!lolang

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  Hai gen cùng có chiều dài 0,51 micromet, số nucleotit loại A trên gen 1 bằng số nucleotit loại G trên gen 2 và đều chiếm 30% tổng số nucleotit trong mỗi gen. a) Tính số lượng mỗi loại nucleotit trong mỗi gen . b) Tính số axit amin trong phân tử protein được tổng hợp từ các gen trên. c) Giả sử 2 gen trên cùng qui định tính trạng chiều cao thân ở lúa, trong đó thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp. Cho cây lúa có kiểu gen trên lai với cây lúa có kiểu gen khác. Hãy xác định tỉ lệ kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình ở thế hệ lai.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  thế nào là trội không hoàn toàn?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Ở đậu ha lan tính trang hạt vàng là trội so với xanh, trơn là trội so với nhăn xác định kết quả ở F1 và F2 khi đem thu phấn hai Cây đậu thuần chủng hạt vàng trơn và hạt xanh nhăn?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1